Hogeschool Utrecht

Omschrijving

Hogeschool Utrecht (HU) wil bijdragen aan een duurzame kennissamenleving waarbij de mens het uitgangspunt is. Waar onze studenten en medewerkers zich kunnen ontplooien, zich thuisvoelen, en waar we in samenwerking met onze relaties durven te experimenteren en innoveren. We bieden onze studenten en medewerkers kansen om zich optimaal te ontplooien in studie en werk, zodat iedereen zijn capaciteiten zo goed mogelijk in de praktijk kan brengen. We leiden hoogwaardige professionals op en werken daarnaast, door ondernemerschap en kennisontwikkeling, aan de innovatie van de beroepspraktijk. Vandaar onze sterke externe oriëntatie op sociaal -, economische - en maatschappelijke vraagstukken. Niet alleen in Nederland maar internationaal. We zijn een transparante organisatie door open communicatie met elkaar en onze omgeving. Uitgangspunt in de samenwerking is dat we onze kennis delen en doen wat we beloven, in- én extern. Dat betekent dat we elkaars verschillende competenties en expertises consistent erkennen, gebruiken, delen en versterken. Zodat we er met elkaar uit halen wat er in zit.

Naar de website? Website Hogeschool Utrecht

Hier vind je de volgende opleidingen

Opleiding Studieduur Niveau  
Aardrijkskunde 1.5 jaar HBO Informatie
Accountancy 2 jaar HBO Informatie
Accountancy 4 jaar HBO Informatie
Advanced Nursing Practice 2 jaar HBO Informatie
Advanced Sensor Applications 4 jaar HBO Informatie

Terug naar overzicht

De Instelling

25DW
Hogeschool Utrecht
Oudenoord 330
3513 EX UTRECHT