Vrije Universiteit Amsterdam

Omschrijving

Windesheim en de Vrije Universiteit Amsterdam bieden een scala van wetenschappelijke en beroepsgerichte bachelor- en masteropleidingen en gaan in de toekomst nog meer een rol van betekenis spelen in de (inter)nationale kennisinfrastructuur. Windesheim, de Vrije Universiteit en het VU Medisch Centrum gaan sinds 2004 uit van de Vereniging voor christelijk hoger onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg. De samenwerking met de Vrije Universiteit heeft in Zwolle geleid tot een aantal concrete initiatieven, zoals de start van de wetenschappelijke bacheloropleiding Bedrijfswetenschappen en Gezondheid en Leven in Zwolle en de oprichting van het ESI Zwolle. Dit instituut richt zich op toegepast wetenschappelijk onderzoek. Verder zijn er verschillende wetenschappelijke opleidingen in ontwikkeling. Centraal staan de voorbereiding van (Engelstalige) honoursprogramma's voor excellente studenten, de ontwikkeling van doorlopende leerlijnen en kennisvalorisatie in de keten van fundamenteel tot maatschappij-georiënteerd onderzoek. Ook is er een verkenning gestart naar de mogelijkheden van een drempelloze doorstroming van hbo-bachelors naar wo-masteropleidingen. In overleg met de VU ontwikkelt een aantal opleidingen van Windesheim doorlopende leerlijnen. Hiermee vervalt het verplichte overbruggingsprogramma. Per opleiding is de tijdwinst verschillend. Die kan oplopen tot een jaar.

Naar de website? Website Vrije Universiteit Amsterdam

Hier vind je de volgende opleidingen

Opleiding Studieduur Niveau  
Aarde en Economie 3 jaar WO Informatie
Aardwetenschappen 3 jaar WO Informatie
Accountancy and Control 1 jaar WO Informatie
Accountancy and Controlling 1 jaar WO Informatie
Accountancy en Controlling 3 jaar WO Informatie

Terug naar overzicht

De Instelling

21PL
Vrije Universiteit Amsterdam
De Boelelaan 1105
1081 HV AMSTERDAM