Organisatiewetenschappen

Omschrijving

De opleiding bestudeert het menselijk handelen in processen van sturing, beleid en organisatie vanuit een sociaal-maatschappelijke invalshoek. OW richt zich op organisaties en hun strategische beleidsvorming en op samenwerkingsvormen tussen organisaties. Het accent ligt hierbij op bedrijfsmatig aangestuurde organisaties.

Opleiding wordt gegeven aan:

Instelling Plaats  
Vrije Universiteit Amsterdam Amsterdam Informatie

Terug naar overzicht

Eigenschappen

Opleiding duur: 3 jaar
Profiel: Natuur & Techniek
Natuur & Gezondheid
Economie & Maatschappij
Cultuur & Maatschappij