Politicologie

Omschrijving

In de bachelor Politicologie onderzoek je de machtsverhoudingen binnen en tussen samenlevingen en de nationale en internationale processen die daaraan ten grondslag liggen. Je kijkt bijvoorbeeld naar het diplomatieke verkeer tussen landen en het ontstaan van (gewapende) internationale conflicten. Belangrijk is de wisselwerking tussen dit soort processen en politieke besluitvorming.

Opleiding wordt gegeven aan:

Instelling Plaats  
Vrije Universiteit Amsterdam Amsterdam Informatie
Universiteit Leiden locatie Den Haag Den Haag Informatie
Radboud Universiteit Nijmegen Nijmegen Informatie
Universiteit Leiden Leiden Informatie
Universiteit van Amsterdam Amsterdam Informatie

Terug naar overzicht

Eigenschappen

Opleiding duur: 3 jaar
Profiel: Natuur & Techniek
Natuur & Gezondheid
Economie & Maatschappij
Cultuur & Maatschappij