NHL hogeschool

Omschrijving

De Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, kortweg de NHL, is een hogeschool met een zeer breed aanbod opleidingen, cursussen en kennisdiensten. Meer dan 10.000 studenten en 1000 medewerkers houden zich in een dynamische omgeving bezig met kennisuitwisseling en onderwijs. In ons onderwijsconcept ligt de nadruk op competentiegericht leren: de beroepspraktijk staat centraal. Onze studenten worden opgeleid tot volwaardige professionals die met de juiste bagage de arbeidsmarkt opgaan. Kennisuitwisseling met bedrijven en instellingen is daarbij cruciaal. De competenties –kennis, vaardigheden en houdingen- sluiten aan op wat de praktijk vraagt.

Naar de website? Website NHL hogeschool

Hier vind je de volgende opleidingen

Opleiding Studieduur Niveau  
Aardrijkskunde 1.5 jaar HBO Informatie
Accountancy 4 jaar HBO Informatie
Accountancy 2 jaar HBO Informatie
Advanced Nursing Practice 2 jaar HBO Informatie
Advanced Sensor Applications 4 jaar HBO Informatie

Terug naar overzicht

De Instelling

21WN
NHL hogeschool
Rengerslaan 10
8917 DD LEEUWARDEN