Hogeschool Zuyd Heerlen

Omschrijving

Hogeschool Zuyd is een kennisonderneming. Zij ontwerpt inspirerende, studentgerichte leerprocessen voor initieel en post-initieel hoger beroepsonderwijs. De studiemogelijkheden die zij biedt, zijn veelzijdig - qua inhoud en qua vorm. In haar nationaal en internationaal georiënteerde beroepsopleidingen legt de hogeschool de nadruk op kwaliteit en innovatie. Hogeschool Zuyd heeft een vitale functie voor de ontwikkeling van kennis en cultuur in haar omgeving – de Euregio. Zij verricht praktijkgericht onderzoek, ontwikkelt en verspreidt expertise. Zij functioneert binnen maatschappelijke netwerken en neemt deel aan cultuuruitingen voor diverse doelgroepen. De hogeschool is een flexibele organisatie – met aandacht voor mensen. Zij is inventief in het produceren van ideeën, effectief in het nastreven van toetsbare doelen.

Naar de website? Website Hogeschool Zuyd Heerlen

Hier vind je de volgende opleidingen

Opleiding Studieduur Niveau  
Advanced Nursing Practice 2 jaar HBO Informatie
Advanced Sensor Applications 4 jaar HBO Informatie
Architectuur 4 jaar HBO Informatie
Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek 4 jaar HBO Informatie
Biometrie 4 jaar HBO Informatie

Terug naar overzicht

De Instelling

25JX
Hogeschool Zuyd Heerlen
Nieuw Eyckholt 300
6419 DJ HEERLEN