Gereformeerde Hogeschool Zwolle

Omschrijving

De Gereformeerde Hogeschool biedt christelijke opleidingen en werkt vanuit gereformeerde grondslag. Bij heel ons bezig zijn willen we ons baseren op de Bijbel als het betrouwbare Woord van God. We proberen dagelijks dat geloof in Jezus Christus gestalte te geven in de omgang met elkaar en in andere activiteiten. Wij zijn ervan overtuigd dat de Bijbel ons een extra inspiratiebron geeft bij het werken met mensen. God leert ons in de Bijbel dat ieder mens met zorg door Hem is gemaakt en dat Hij ook blijft zorgen voor zijn schepselen. Dat zie je vooral in de persoon van zijn Zoon Jezus Christus. In navolging van Hem mogen wij kinderen onderwijs geven en (zieke) mensen zorg verlenen. Ieder die actief meelevend christen is, is van harte welkom op de GH. Daarom zeggen we ook: Gereformeerde Hogeschool...als je gelooft in je werk!

Naar de website? Website Gereformeerde Hogeschool Zwolle

Hier vind je de volgende opleidingen

Opleiding Studieduur Niveau  
Advanced Nursing Practice 2 jaar HBO Informatie
Godsdienst-pastoraal Werk 4 jaar HBO Informatie
Health Care and Social Work 1 jaar HBO Informatie
Imam/Islamitisch Geestelijk Werker 4 jaar HBO Informatie
Lerarenopleiding Basisonderwijs 4 jaar HBO Informatie

Terug naar overzicht

De Instelling

22HH
Gereformeerde Hogeschool Zwolle
Grasdorpstraat 2
8012 EN ZWOLLE