Rhetoric, Argumentation and Philosophy (research)

Omschrijving

De opleiding Wijsbegeerte legt veel nadruk op lezen en nadenken, schrijven en discussiëren. Je bestudeert ideeën en theorieën van filosofen en reacties van anderen daarop. De studie is niet zozeer gericht op feitenkennis, maar op inzicht krijgen in de geschiedenis van het denken en in hedendaagse wijsgerige discussies. Je leert zelfstandig, analytisch en logisch te denken vanuit een kritische, open, nieuwsgierige houding. Bovendien doe je tijdens de opleiding een goede mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid op.

Opleiding wordt gegeven aan:

Instelling Plaats  
Universiteit Utrecht Utrecht Informatie
Universiteit van Amsterdam Amsterdam Informatie
Universiteit Twente Enschede Informatie
Vrije Universiteit Amsterdam Amsterdam Informatie
Radboud Universiteit Nijmegen Nijmegen Informatie

Terug naar overzicht

Eigenschappen

Opleiding duur: 2 jaar
Profiel: Natuur & Techniek
Natuur & Gezondheid
Economie & Maatschappij
Cultuur & Maatschappij