Tropische Landbouw

Omschrijving

Centraal staat het beheren en ontwikkelen van landelijk gebied. Denk aan de (her)inrichting van landelijk gebied, bodemsanering, milieubeheer en waterbeheersing. Daarbij zijn verschillende belangen in het spel, niet alleen van mensen en organisaties onderling, maar ook tussen flora en fauna, mens en dier (of plant). Begrippen als ruimtelijke ordening, infrastructuur, cultuurtechniek, waterbeheersing komen telkens weer naar voren. In het uiteindelijke plan moeten alle belangen tegen elkaar zijn afgewogen en de consequenties zijn doordacht, om tot een juiste beslissing te kunnen komen. De overheid (gemeente, provincie en rijksoverheid) spelen daarin een rol, evenals de direct betrokkenen, de architecten- en adviesbureaus, milieu- en natuurbescherming, etc.

Opleiding wordt gegeven aan:

Instelling Plaats  
Hogeschool Van Hall Larenstein locatie Wageningen Wageningen Informatie
Hogeschool Van Hall Larenstein locatie Velp Velp Informatie

Terug naar overzicht

Eigenschappen

Opleiding duur: 4 jaar
Profiel: Natuur & Techniek
Natuur & Gezondheid
Economie & Maatschappij
Cultuur & Maatschappij