Hogeschool Van Hall Larenstein locatie Velp

Omschrijving

Mondiale en internationale ontwikkelingen bepalen steeds sterker wat er in Nederland gebeurt. Liberalisering van de handel, de uitbreiding van de Europese Unie en klimaatveranderingen hebben grote invloed op onze economische en culturele ontwikkelingen. We kunnen en willen ons daar niet aan onttrekken, de wereld wordt ons speelveld. Engelstalige programma's, stages en studieonderdelen in het buitenland en samenwerking met buitenlandse instellingen worden een normaal onderdeel van ons onderwijsproces. Van Hall Larenstein begeleidt in een inspirerende leer- en werkomgeving (jonge) mensen in hun groei tot professional. Wij integreren het initieel onderwijs, toegepast onderzoek en training en scholing tot een innovatieve, internationaal geori�nteerde kennisinstelling van hoge kwaliteit. We zijn een instelling die open staat voor onze omgeving, bereid is tot samenwerken en zich bewust is van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Onze sector is een internationale sector. We leiden Nederlandse studenten op tot professionals die kunnen werken in het buitenland of in een internationaal geori�nteerd werkveld. We kiezen ervoor om met een aantal partnerinstellingen in het buitenland nauwe contacten te onderhouden en streven daarin naar double degrees en uitwisseling van kennis en docenten. We staan open voor andere culturen en verwelkomen docenten en studenten uit de hele wereld.

Naar de website? Website Hogeschool Van Hall Larenstein locatie Velp

Hier vind je de volgende opleidingen

Opleiding Studieduur Niveau  
Bos- en Natuurbeheer 4 jaar HBO Informatie
Land- en Watermanagement 4 jaar HBO Informatie
Landschapsarchitectuur 4 jaar HBO Informatie
Tropische Landbouw 4 jaar HBO Informatie
Tuin- en Landschapsinrichting 4 jaar HBO Informatie

Terug naar overzicht

De Instelling

22ND
Hogeschool Van Hall Larenstein locatie Velp
Larensteinselaan 26 a
6882 CT VELP