Hogeschool De Kempel

Omschrijving

De hogeschool wil de interactie bevorderen tussen lerenden: kinderen, studenten, docenten, mentoren en bestuurders. Onderwijs maak je samen. Opleiden moet vorm krijgen in leerwerkgemeenschappen en is geen eenrichtingsverkeer. Daarbij streeft De Kempel ernaar om verbondenheid te scheppen tussen mensen onderling en de mens en zijn wereld, geïnspireerd door de christelijke traditie. Het leren moet doelgericht zijn, cumulatief, actief, sociaal en contextgebonden. De lerende is doorslaggevend in de onderwijsprocessen. Echte betrokkenheid bij en oprechte interesse in de leerprocessen zijn essentiële factoren.

Naar de website? Website Hogeschool De Kempel

Hier vind je de volgende opleidingen

Opleiding Studieduur Niveau  
Lerarenopleiding Basisonderwijs 4 jaar HBO Informatie

Terug naar overzicht

De Instelling

08OK
Hogeschool De Kempel
Deurneseweg 11
5709 AH HELMOND