Coach opleiding

Omschrijving

 

I. Inzicht in jezelf en persoonlijke coaching-kwaliteiten: 

Deze krijgen alle aandacht tijdens het eerste jaar: het zelfrealisatiejaar (zie ook bij het zelfrealisatiejaar): persoonlijke uitstraling, overtuigings- en beinvloedingsvaardigheden, eigen ontwikkelingsplan, verwerking van eigen oude pijn, verdriet en teleurstellingen aan de hand van zelfanalyses en persoonlijke leertherapie. In het tweede jaar wordt dit persoonlijk ontwikkelingstraject voortgezet a.d.h.v. prenatale teksten en de chakrapsychologie. Tevens wordt een persoonlijk gesteld doel als model gebruikt voor het latere beroep als coach. Je leert een doel op micro-, meso- en macroniveau uit te werken. Naast deze persoonlijke ontwikkeling staan de gespreksmodellen centraal: de kunst van verderreikende vragen stellen, het toepassen van effectieve interventies, relaxatietechnieken.

II. Inzicht in de ander:

Hierbij besteden we aandacht aan groepsdynamica, het leren omgaan met verschillende persoonlijkheidstypen en het herkennen en signaleren van eigen projecties, overdracht en tegenoverdracht (projecties van de client uit). Je leert werken met kernkwaliteiten, aan de hand waarvan je ontwikkelingsprocessen en ontwikkelingsfasen zowel bij jezelf als bij de ander leert herkennen. Daarnaast volg je zelf een traject van persoonlijke leertherapie om het inzicht in jezelf en in de ander te verdiepen.

III. Omgaan met weerstanden:

Leren omgaan met onverwachte situaties en reacties is vanaf het eerste moment ingebouwd. In al onze programmaís zit steeds de uitdaging om je te laten raken. Doorbreken van beperkende denkpatronen, evenals het onderkennen van negatieve overtuigingen worden bespreekbaar en inzichtelijk gemaakt. Kunnen improviseren, het omgaan met bezwaren, feedback geven Èn confronteren vormen de rode draad binnen alle bijeenkomsten. Praktijksituaties, het practicum: het werken met eigen clienten waarbij de professionele houding getoetst wordt, sluit de twee jaar af. Dit gedeelte komt in het tweede jaar aan bod tijdens twee intensieve weken in Frankrijk. Je krijgt daar een client toegewezen waarmee je een week lang dagelijks werkt en waarbij supervisie gegeven wordt door een team van ervaren trainers. Uiteindelijk ontvang je wanneer alle opdrachten als voldoende worden beoordeeld het diploma Holistisch Coach. Daarna is het mogelijk om je coachingstechnieken uit te breiden. Ook kan je jezelf hierna verder ontwikkelen tot Holistisch Counselor / Therapeut door het derde en vierde jaar van de opleiding te volgen. Of je kan ervoor kiezen jezelf verder te ontwikkelen via de bijscholingstrajecten van het I.H.C. IV. Holistisch Coach:

Na deze opleiding ben je in staat om:

  • Anderen te stimuleren, uit te dagen en te inspireren.
  • Met onverwachte situaties, reacties en weerstand om te gaan.
  • Jezelf bewust te zijn van je persoonlijke kwaliteiten en kracht en deze op een effectieve manier in te zetten.
  • Verschillende coachingstechnieken effectief toe te passen.
  • Op een natuurlijke en authentieke manier te coachen.
  • Een professionele coachingsrelatie op te bouwen.
  • Als professioneel coach anderen te begeleiden.

 

 

 

Opleiding wordt gegeven aan:

Instelling Plaats  
IHC - Loek Knippels Academie Westelbeers Informatie

Terug naar overzicht

Eigenschappen

Opleiding duur: 2 jaar
Vorm: Deeltijd
Profiel: Natuur & Techniek
Natuur & Gezondheid
Economie & Maatschappij
Cultuur & Maatschappij