Hogeschool Helicon locatie Den Haag

Omschrijving

Hogeschool Helicon is ontstaan in september 1995 uit een fusie tussen de Vrije Pedagogische Akademie te Zeist en de Akademie voor Eurythmie te Den Haag. In 1998 is ook de Vrije Muziek-Akademie te Zeist met Hogeschool Helicon gefuseerd. In het onderwijs dat Hogeschool Helicon ontwikkelt en verzorgt staat de veelzijdige ontplooiing van de opgroeiende mens centraal. Hierbij gaat het om meer dan het verwerven van verstandelijke vermogens en praktische vaardigheden; het gevoelsleven moet eveneens tot zijn recht komen. Daarom ziet Hogeschool Helicon haar studenten niet alleen als toekomstige educatieve professionals, maar ook als jonge individuen die - op hun weg naar een eigen, vrije volwassenheid - leren meebouwen aan een cultuur die ruimte biedt aan spiritualiteit, creativiteit en gezonde sociale verhoudingen. Het beleid van Hogeschool Helicon is in al zijn aspecten bewust gefundeerd op het antroposofische mensbeeld. Dit spirituele uitgangspunt dient als inspiratiebron en richtsnoer voor het maatschappelijke functioneren van de hogeschool. Hogeschool Helicon combineert deze interne bezinning met een onbevangen blik naar buiten, gericht op het opbouwen van nieuwe contacten en het verwerven van nieuwe inzichten. Daarmee wil de hogeschool een duidelijk beeld krijgen van die trends en innovaties in onderwijs en samenleving, die voor haar educatief beleid relevant zijn. De kwaliteitscriteria van collega’s uit binnen- en buitenland vormen hierbij belangrijke uitgangspunten. De belangrijkste doelstelling van Hogeschool Helicon is dat de drie opleidingen zich richten op het realiseren van zowel ambachtelijke, als spirituele en sociale competenties. De afgestudeerde studenten moeten in staat zijn om goed onderbouwd, doelgericht en educatief verantwoord onderwijs te verzorgen, mede vanuit de waarden en het gedachtegoed van de antroposofie. Daarbij dienen de individuele en sociale ontwikkelingsmogelijkheden van hun studenten optimaal tot hun recht te komen. Hogeschool Helicon streeft er tevens naar studenten af te leveren met een open houding naar hun maatschappelijke omgeving, vaardig om constructief samen te werken met collega’s, bestuurders, ouders en overige stakeholders.

Naar de website? Website Hogeschool Helicon locatie Den Haag

Hier vind je de volgende opleidingen

Opleiding Studieduur Niveau  
Choreografie 2 jaar HBO Informatie
Dans 4 jaar HBO Informatie
Danstherapie 2 jaar HBO Informatie
Docent Dans 4 jaar HBO Informatie
Docent Muziek 4 jaar HBO Informatie

Terug naar overzicht

De Instelling

04CS
Hogeschool Helicon locatie Den Haag
Riouwstraat 1
2585 GP DEN HAAG