Technische Universiteit Eindhoven

Omschrijving

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) wil een onderzoeksgedreven en ontwerpgerichte technologieuniversiteit van internationale allure zijn, die zich vooral tot doel stelt jonge mensen een academische opleiding te geven binnen het domein ‘engineering science & technology’. Op onderwijsgebied ziet de TU/e het als haar taak ingenieurs (op het niveau Master of Science) op te leiden, die beschikken over een stevige wetenschappelijke basis en diepgang én over de nodige competenties om zich succesvol in uiteenlopende maatschappelijke sectoren en functies te kunnen ontplooien. Daarnaast leidt zij ontwerpers op (op het niveau Professional Doctorate in Engineering) en onderzoekers (op het niveau Doctor of Philosophy), evenals eerstegraadsleraren in de exacte vakken (op het niveau Master of Science). De bacheloropleidingen (BSc) zijn bedoeld als basis voor een opleiding op masterniveau. Verder verzorgt de TU/e - via TiasNimbas Business School - postacademische opleidingen en cursussen. Op onderzoeksgebied richt de TU/e zich binnen het domein van de ‘engineering science & technology’ bij voorkeur op die deelterreinen waarop zij in de internationale wetenschappelijke wereld een rol van betekenis speelt of kan gaan spelen en waarop zij betekenisvolle impulsen kan geven aan vooral de kennisintensieve industrie en andere maatschappelijke sectoren met een hoge of zich snel ontwikkelende technologie-intensiteit. Op het gebied van de kennisvalorisatie zet de TU/e zich er nadrukkelijk voor in dat haar onderzoeksresultaten worden vertaald in succesvolle innovaties en als basis dienen voor het tot stand brengen van nieuwe ondernemingen. Zij stimuleert dat studenten en medewerkers kiezen voor het ondernemerschap. De kwaliteit van het onderwijs en onderzoek moet voldoen aan hoge internationale standaarden. De TU/e biedt haar studenten en medewerkers een internationaal en academisch, dat wil zeggen intellectueel prikkelend, studie- en werkklimaat dat inspireert tot brede persoonlijke ontwikkeling, tot maatschappelijk en cultureel engagement en tot een ondernemende houding. De TU/e vormt samen met de Technische Universiteit Delft en de Universiteit Twente de ‘Federatie 3 Technische Universiteiten’, kortweg aangeduid als ‘3TU.Federatie’. De onderlinge afstemming en samenwerking beoogt de concurrentiepositie en reputatie van de Nederlandse TU’s in de wereld te versterken. Binnen de federatie heeft elke TU haar eigen identiteit en profiel, zo ook de TU/e.

Naar de website? Website Technische Universiteit Eindhoven

Hier vind je de volgende opleidingen

Opleiding Studieduur Niveau  
Actuarial Science and Mathematical Finance 1 jaar WO Informatie
Actuariële Wetenschappen 3 jaar WO Informatie
Applied Mathematics 2 jaar WO Informatie
Applied Physics 2 jaar WO Informatie
Architecture, Building and Planning 2 jaar WO Informatie

Terug naar overzicht

De Instelling

21PG
Technische Universiteit Eindhoven
Den Dolech 2
5612 AZ EINDHOVEN