Technische Universiteit Delft

Omschrijving

De TU Delft draagt met haar unieke technologische infrastructuur, brede kennisbasis, wereldwijde reputatie en succesvolle alumni significant bij aan verantwoorde oplossingen voor urgente maatschappelijke vraagstukken, zowel nationaal als internationaal. De TU Delft wil haar missie uitvoeren door nieuwe, grensverleggende wetenschappelijke inzichten te ontwikkelen die leiden tot de noodzakelijke technologische doorbraken: kennis als product. Centraal hierbij staat – vanuit een perspectief op duurzaamheid – het op wereldniveau tot stand brengen van multidisciplinair onderzoek en ontwerpen. Haar faculteiten en haar unieke grootschalige technische onderzoeksfaciliteiten vormen hierbij een belangrijke basis. De TU Delft verspreidt haar kennis door hoog gekwalificeerde kenniswerkers op te leiden en kennistoepassingen te stimuleren: kennis als vermogen. Haar opleidingen hebben een internationale aantrekkingskracht. Centraal in de visie staat het aantrekken en benutten van een zo divers mogelijke talentpool. Onderwijs en onderzoek zijn met elkaar verweven en nevengeschikt; beide zijn belangrijke randvoorwaarden voor kennisvalorisatie.

Naar de website? Website Technische Universiteit Delft

Hier vind je de volgende opleidingen

Opleiding Studieduur Niveau  
Aardwetenschappen 3 jaar WO Informatie
Aerospace Engineering 2 jaar WO Informatie
Applied Earth Sciences 2 jaar WO Informatie
Applied Mathematics 2 jaar WO Informatie
Applied Physics 2 jaar WO Informatie

Terug naar overzicht

De Instelling

21PF
Technische Universiteit Delft
Stevinweg 1
2628 CN DELFT