EuroPort Business School locatie Rotterdam

Omschrijving

EuroPort Business School is een erkende en goed georganiseerde onderwijsorganisatie die internationale studenten voorbereidt op een succesvolle toekomst in het bedrijfsleven. Zij doet dit middels innovatieve methoden en door een hoge kwaliteit van onderwijs aan te bieden aan studenten met ambitie. De geïntensiveerde en versnelde opleidingen zijn opgezet in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. De focus ligt op individuele begeleiding door professionele docenten uit de praktijk, waarbij de geboden kennis continue wordt getoetst aan actuele mondiale ontwikkelingen. EPBS staat voor excellence en kwaliteit van zowel het niveau van de opleiding als alle faciliteiten en omgevingsfactoren. Om de kwaliteit van onze opleidingen te waarborgen, verwachten we van onze studenten een gedreven en actieve houding. Bij inschrijving hanteren wij een intake-assessment

Naar de website? Website EuroPort Business School locatie Rotterdam

Hier vind je de volgende opleidingen

Opleiding Studieduur Niveau  
Bedrijfskunde 4 jaar HBO Informatie
Bedrijfskundig Management 4 jaar HBO Informatie
Business Administration 4 jaar HBO Informatie
International Business and Management Studies 4 jaar HBO Informatie
Internationale Bedrijfskunde 4 jaar HBO Informatie

Terug naar overzicht

De Instelling

28DT
EuroPort Business School locatie Rotterdam
Stationsplein 45
3013 AK ROTTERDAM