Azusa theologische hogeschool.

Omschrijving

Azusa theologische hogeschool is in 1967 opgericht en is het opleidingsinstituut van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE). Azusa staat ten dienste van alle pinkstergemeenten, volle evangelie gemeenten, evangeliegemeenten en andere zich hiermee verwant voelende kerkelijke gemeenschappen of organisaties. Azusa wil een toereikende, gekwalificeerde opleiding zijn voor de hele beweging. De school was eerst in Den Haag gevestigd (1967), daarna in Scheveningen (1974), vervolgens in Zeist (1979), Lunteren (1990) en sinds 2002 in Amsterdam. Begonnen als een driejarige bijbelschool onder de naam Centrale Pinkster Bijbelschool, werd na 25 jaar gestart met een 4-jarige HBO-dagopleiding. In juli 1993 is erkenning door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen verleend. Hierdoor hebben studenten recht op studiefinanciering. Mede in verband met deze erkenning is de naam van de school m.i.v. schooljaar 1997/98 veranderd in: Azusa theologische hogeschool. De aandacht voor het functioneren van de Geestesgaven in combinatie met een hogeschool, maakt onze opleiding uniek in Nederland.

Naar de website? Website Azusa theologische hogeschool.

Hier vind je de volgende opleidingen

Opleiding Studieduur Niveau  
Godsdienst-pastoraal Werk 4 jaar HBO Informatie

Terug naar overzicht

De Instelling

27WE
Azusa theologische hogeschool.
De Boelelaan 1105
1081 HV AMSTERDAM