Hogeschool Zuyd Sittard

Omschrijving

Hogeschool Zuyd is een kennisonderneming. Zij ontwerpt inspirerende, studentgerichte leerprocessen voor initieel en post-initieel hoger beroepsonderwijs. De studiemogelijkheden die zij biedt, zijn veelzijdig - qua inhoud en qua vorm. In haar nationaal en internationaal georiënteerde beroepsopleidingen legt de hogeschool de nadruk op kwaliteit en innovatie. Hogeschool Zuyd heeft een vitale functie voor de ontwikkeling van kennis en cultuur in haar omgeving – de Euregio. Zij verricht praktijkgericht onderzoek, ontwikkelt en verspreidt expertise. Zij functioneert binnen maatschappelijke netwerken en neemt deel aan cultuuruitingen voor diverse doelgroepen. De hogeschool is een flexibele organisatie – met aandacht voor mensen. Zij is inventief in het produceren van ideeën, effectief in het nastreven van toetsbare doelen.

Naar de website? Website Hogeschool Zuyd Sittard

Hier vind je de volgende opleidingen

Opleiding Studieduur Niveau  
Accountancy 2 jaar HBO Informatie
Accountancy 4 jaar HBO Informatie
Bedrijfseconomie 4 jaar HBO Informatie
Bedrijfsmanagement MKB 4 jaar HBO Informatie
Business Management 4 jaar HBO Informatie

Terug naar overzicht

De Instelling

25JX
Hogeschool Zuyd Sittard
Havikstraat 5
6135 ED SITTARD