Christelijke Agrarische Hogeschool

Omschrijving

De CAH Dronten is een christelijke school. Dit betekent dat studenten in ons onderwijs worden uitgedaagd om hun eigen normen en waarden te formuleren. Hierbij aansluitend hebben de CAH Dronten en haar studenten een aantal afspraken gemaakt en vastgelegd in een gezamenlijke gedragscode. Daarnaast organiseren we regelmatig momenten van verdieping op het gebied van actuele ethische problemen. De CAH Dronten staat open voor iedereen. Wel verwachten we respect voor onze christelijke identiteit. Dat de CAH Dronten voor iedereen openstaat, blijkt wel uit de studentenpopulatie. De studenten komen niet alleen uit alle windrichtingen, maar ook uit alle maatschappelijke stromingen van Nederland.

Naar de website? Website Christelijke Agrarische Hogeschool

Hier vind je de volgende opleidingen

Opleiding Studieduur Niveau  
Bedrijfskunde en Agribusiness 2 jaar HBO Informatie
Bedrijfskunde en Agribusiness 4 jaar HBO Informatie
Dier- en Veehouderij 4 jaar HBO Informatie
Dier- en Veehouderij 2 jaar HBO Informatie
Melkveehouderij 2 jaar HBO Informatie

Terug naar overzicht

De Instelling

01MY
Christelijke Agrarische Hogeschool
De Drieslag 1
8251 JZ DRONTEN